Thursday, July 15, 2010

Pillayaar Paadalgal


Two more Vinayagar songs are here.....
 


Karpaga Vinayagar Thunai

Om Poorpuvaswaha
Thathsa Vithurvarennyam!
Parko Dhevasya Dheemahi
Thiyoyonah Prachodhayaath !!!
Shree Ganesa Gayathri 

Om Ekathandhaaya Vithmahe!
Vakrathundaaya Theemahi!
Thanno thandhi Prachodhayaath!

No comments:

Post a Comment